Terugkomviering Vormelingen

Viering in de Nicolaas met Diaken van Berkel.
Vanaf 11:30 uur gezamenlijke afsluiting van de Vredesweek met alle kerken.