Praise zingt met Ella

Groepsfoto 18-06-2017
Het nadeel van een afwezig combo op de vrijdag voor de viering is dat dat combo op de bewuste zondag, van 18 juni 2017, extra vroeg op mocht staan om hun spullen klaar te zetten (wat normaal gewoon op die vrijdag gebeurt). Voordeel dan weer is dat datzelfde combo in ieder geval goed op tijd is 😉.

“Ben je bereid iemand anders te redden,
ook al krijg je er niets voor in ruil?
Ben je bereid iemands leven te redden,
ook al moet je daarvoor door het meest vieze vuil?
Of ben je te druk
met je eigen geluk”
Openingsgedachte uit “Zo druk met je eigen geluk”, Code-Music

Zondagochtend 18 juni mocht Praise zingen bij een viering met Ella Feijen, de nieuwe pastoraal werker binnen de Nicolaasparochie. Maar voor Praise was Ella niet helemaal nieuw, ze is namelijk oud-lid, dus ook voor De Doortocht is zij een bekend gezicht. Het voelde allemaal al snel zeer vertrouwd.

De vrijdag vooraf had het volledige combo niet aanwezig kunnen zijn (wat niet betekent dat we er geen gezellige muzikale avond van hebben kunnen maken), dus moesten zij eerder dan normaal aan de bak. De rest van het koor stond netjes klaar om 10.00u om in te zingen.

Het thema van de viering was “Wees levend brood”, met als ondertitel de ‘Alice in Wonderland’-achtige tekst “Eat Me”. We zongen onder andere ‘Jij was een van ons’, ‘May you have’ en ‘Let the sun shine’. Ella vertelde over elkaar liefhebben, waarbij er ook wat vragen aan het koor werden gesteld. Bij de vraag wie van ons er wel eens heel erg verliefd is geweest, of dat misschien zelfs nu is, bleef het koor eerst doodstil. Er verschenen wat blosjes op enkele wangen en er werd wat gegiebeld, maar een gesproken antwoord bleef uit. Ella besloot toen om maar snel verder te gaan met de overweging. Na de viering maakten we de gebruikelijke groepsfoto en na een praatje van Fons ter promotie van de Alpha-cursus liepen we tevreden de kerk uit.

“Als je groot bent,
maak je klein.
Als je sterk bent,
open dan je hart.
Opdat je voor een ander
er kunt zijn.
Dan geeft de Heilige Geest
je de kracht.”
Slotgedachte uit “Zo druk met je eigen geluk”, Code-Music
20170618_102958 De DoortochtMuziekoverleg Praise luistert naar Fons
Deel in het plezier