Praise zingt in De Oase

2016-10-23-viering-oase

Zondag 23 oktober 2016: Na ruim twee jaar afwezig te zijn geweest, heeft Praise weer eens bij een dienst gezongen in de protestantse kerk “De Oase”.

Extra leuk (zowel voor ons als de gemeente) was dat de welbekende ex-wijkpredikant Charlotte Kremer voorging in de dienst. Zij opende haar overdenking met een vrolijke vakantie-anekdote, die grappig en licht was, maar leidde tot een erg sterk en bemoedigend verhaal. De hele viering stond in het teken van water, met lezingen zoals het verhaal van Noach, en Jezus die over het water loopt. Aangevuld met een gedicht “Wandelen over het water” van Jeroen Zijlstra en een van de favoriete nummers van de mannen in ons koor “Het schip”, heeft Praise een goede bijdrage geleverd aan het thema. De liederen van de gemeente, die gezamenlijk werden gezongen, met up-beat orgelbegeleiding van Arie Vooijs maakten deze ochtend muzikaal compleet. Kortom, het was een zeer geslaagde dienst en we hopen weer snel terug te zijn in De Oase!

Deel in het plezier